Oikonomia is een jonge organisatie die graag mensen helpt. Mensen die tijdelijk of structureel niet in staat zijn om hun persoonlijke financiën te beheren. 

Bij iedere situatie wordt gekeken met welke inzet van middelen we het meeste recht doen aan een oplossing voor uw vraag. Oikonomia hecht waarde aan het bespreken van wederzijdse verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen. Zo gaan we op weg naar bewust beheer van uw financiële middelen.

De naam Oikonomia is een verwijzing naar het huishoudboekje, waar de uitgaven in balans moeten zijn met de inkomsten. Daarnaast betekent Oikonomia ‘ toevertrouwen’. Iets dat juist in kwetsbare situaties heel lastig kan zijn.

Oikonomia Financiele Zorg is in 2011 opgericht . Na 8,5 jaar als accountant bij PwC en als manager van een financiële afdeling in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik de keuze gemaakt om hulpverlening aan mensen in een kwetsbare situatie te combineren met mijn achtergrond uit de accountancy. 

“Ik wil mij met persoonlijke betrokkenheid inzetten voor de mensen achter hun financiële zorgvraag.”

WENDY RUTJES

Bent u cliënt bij Oikonomia? Via de clienten inlog hebt u inzicht in uw eigen dossier.

Financiële zorg

Voorlichting

Oikonomia geeft voorlichting om zaken rondom financieel beheer te verduidelijken.  Doelgroepen kunnen zijn instellingen voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking.

Budgetbeheer/ Coaching

Door een verandering in uw leefsituatie kunt u behoefte hebben aan tijdelijke begeleiding om uw financiële huishouding op orde te krijgen. Hoeveel inkomsten komen er eigenlijk binnen?

Beschermingsbewind

Als iemand vanwege beperkingen in zijn gezondheid  of door  verkwisting of het hebben van problematische schulden niet in staat is om zijn financiën te beheren is dat een moeilijke situatie.

RegisterExecuteur

Voorbereiden nalatenschap

Als RegisterExecuteur sta ik u vooraf bij door met u mee te denken in de keuze die u kunt maken om een nalatenschap zo goed mogelijk voor u en
uw dierbaren / direct betrokkenen te regelen. 

Levenstestament

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om ook aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of de gevolgen van een ongeval uw zaken zelf niet meer kunt regelen.

Afwikkeling nalatenschap

Als RegisterExcuteur betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap kan ik de volgende werkzaamheden voor u verrichten.