Oikonomia geeft voorlichting om zaken rondom financieel beheer te verduidelijken. Doelgroepen kunnen zijn instellingen voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Maar er kan ook gedacht worden aan middelbare scholen, kerken en sociale wijkteams.

Inhoud

Tijdens de voorlichting krijgt u uitleg over de verschillen tussen beschermingsbewind, mentorschap en curatele. Kort gezegd is ondercuratelestelling de combinatie van onderbewindstelling en mentorschap. Onderbewindstelling betreft het beheer van financiële goederen, mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Hierbij gaat het dus niet om geld of goederen. De drie vormen worden elk aangevraagd bij de kantonrechter.

Naast een uitgebreider overzicht van genoemde termen, krijgt u ook informatie over wat er gebeurt als de rechter een beslissing heeft genomen en wat de uitvoering ervan inhoudt.

Praktische informatie:

Wanneer u informatie wenst over de invulling van uw voorlichtingsavond en de bijbehorende tarieven kunt u contact opnemen met Wendy Rutjes.