Clienten inlog

Via de clienten inlog hebt (of heeft ) u inzage in uw eigen dossier zoals dit bij Oikonomia wordt aangehouden.

Digitaal Nalatenschapsdossier:

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maak ik gebruik van een uniek en persoonlijk digitaal Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Alle benodigde informatie is op één plek terug te vinden. Door middel van een eigen inlogcode heeft u inzage in het Nalatenschapsdossier.

Periodiek bespreken we de inhoud van uw Nalatenschapsdossier. Samen kunnen we er voor zorgen dat de gegevens up – to – date blijven.

Actuele berichten

Belangrijk om te weten als u goederen onder bewind zijn gesteld:

  1. De beschermingsbewindvoerder beheert inkomsten en uitgaven op een daartoe geopende beheerrekening die op naam is gesteld van de cliënt en regelt alle overige financiële zaken van de cliënt. De beschermingsbewindvoerder mag namens de cliënt een handtekening zetten onder financiële stukken.
  2. Alle inkomsten, waaronder ook kinderbijslag, kindgebondenbudget, alimentatie, heffingskortingen etc. ,zijn reguliere inkomsten en zullen worden aangewend om aan de verplichtingen uit het budgetplan te voldoen.
  3. Bij problematische schulden beperkt de taak van de beschermingsbewindvoerder zich in feite tot het stabiliseren van de financiële situatie. Dit kan alleen als cliënt en zijn omgeving daaraan meewerken en de beschermingsbewindvoerder van alle nodige informatie voorzien en niets achterhouden.
  4. De beschermingsbewindvoerder is expliciet geen schuldenregelaar en geen bewindvoerder in het kader van de WSNP. Hij heeft niet de instrumenten om te voorkomen dat de schulden blijven oplopen. De rente en kosten op schulden blijven gedurende het beschermingsbewind gewoon doorlopen. Op de beheerrekening kan beslag worden gelegd.
  5. De cliënt wordt geacht tijdens het beschermingsbewind geen nieuwe schulden te maken. Het nieuwe schulden maken door de cliënt kan de beschermingsbewindvoerder niet voorkomen en kan aanleiding zijn tot beëindiging van de werkzaamheden van de beschermingsbewindvoerder.
  6. Cliënt verklaart tijdens het beschermingsbewind nooit een eigen onderneming te zullen starten en zich nooit op enige wijze bezig te houden met activiteiten die verband houden met het zelfstandig ondernemerschap.
  7. Indien cliënt of huisgenoten ooit op enige wijze betrokken zijn geweest bij frauduleuze handelingen of op enige wijze in aanraking zijn geweest met Justitie, hebben zij de beschermingsbewindvoerder hierover vóór ondertekening van dit schrijven volledig ingelicht. Het niet nakomen van deze informatieplicht kan aanleiding zijn tot beëindiging van de werkzaamheden van de beschermingsbewindvoerder.
  8. Cliënt beseft dat beschermingsbewindvoering een vrijwillige maatregel is, die is uitgesproken door een Kantonrechter. Deze door de Kantonrechter opgelegde maatregel kan niet zonder meer worden teruggedraaid.