Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om ook aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of de gevolgen van een ongeval uw zaken zelf niet meer kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven. Dit regelt u in een levenstestament. 

In een levenstestament kunt u onder andere vast leggen: 

  • Uw persoonlijke wensen;
  • Uw medische wensen; 
  • Uw zakelijke belangen; 
  • Een financiële volmacht, wie beheert uw financiën als u dit niet meer kunt? 
  • Eventuele aanvullende maatregelen.

Als RegisterExecuteur kan ik u helpen bij het opstellen van een levenstestament.