Als RegisterExcuteur betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap kan ik de volgende werkzaamheden voor u verrichten: 

Het beheren van de nalatenschap door het verrichten van o.a. de volgende basiswerkzaamheden: 

 • Het informeren van instanties. Hierbij kunt u denken aan de werkgever, de uitkeringsinstantie, de bank, de verzekeringsmaatschappij enzovoort; 
 • Het beschikken over banktegoeden en de rekeningen bij de banken; 
 • Het innen van de vorderingen die aan de nalatenschap toekomen;
 • Het betalen van schulden van de nalatenschap, de uitvaart, legaten
 • Het regelen van opslagruimte en/of kluisloketten;
 • Zorgdragen voor de opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, het erfgenamenonderzoek;
 • Het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier;
 • Het afleggen van verantwoording met betrekking tot de verrichte werkzaamheden (als gevolmachtigde) aan de erfgenamen. 

De werkzaamheden kunnen op basis van uw wensen of de behoeften van de nabestaanden worden uitgebreid: 

 • Het regelen van de uitvaart;
 • Het regelen van de belastingaangiften en het betalen van de aangiften; 
 • Het verkopen en leveren van goederen, o.a. effecten, registergoederen;
 • Het ontruimen en leeg opleveren van de woning, opstal van de inboedel;
 • Het verdelen van de inboedel van de nalatenschap;
 • Het aanvragen van uitkeringen / toeslagen voor de nabestaanden;
 • Het coördineren en/ of voorbereiden van eventuele inzet van experts zoals de taxateur, de makelaar, mediator enz.