Bij de uitvoering van de werkzaamheden maak ik gebruik van een uniek en persoonlijk digitaal Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Alle benodigde informatie is op één plek terug te vinden. Door middel van een eigen inlogcode heeft u inzage in het Nalatenschapsdossier. 

Door periodiek de inhoud van uw Nalatenschapsdossier te bespreken blijven de gegevens up tot date.

Werkwijze

Voordat we starten met onze werkzaamheden vindt altijd eerst een persoonlijk, vrijblijvend gesprek plaats. 

We bespreken de wederzijdse verwachtingen, verkennen uw persoonlijke situatie en uw wensen. U krijgt uitleg over het vervolg van onze werkwijze, het digitaal nalatenschapsdossier en het gewenste – mogelijke tijdspad waarin onze werkzaamheden plaatsvinden. Tot slot bespreken we de wijze van facturen en de manier waarop de factuur is opgebouwd: een tarief per uur of een vaste prijsopgave voor de overeengekomen werkzaamheden. Oikonomia Financiele Zorg sluit hiervoor aan bij de richtlijnen van de Stichting RegisterExecuteur.