Door een verandering in uw leefsituatie kunt u behoefte hebben aan tijdelijke begeleiding om uw financiële huishouding op orde te krijgen. Hoeveel inkomsten komen er eigenlijk binnen? En hoe verhouden die zich tot de uitgaven? Oikonomia helpt u bij het samenstellen van een overzicht en brengt deze in balans. Het waarborgen van de vaste lasten binnen het budget is de grootste prioriteit. Daarna volgen de huishoudelijke uitgaven, de reserveringsuitgaven en het vrij te besteden zakgeld. Als budgetbeheerder helpen wij om de betalingen volgens het afgesproken overzicht uit te voeren.

De eerste stap is budgetcoaching. Hierbij helpt Oikonomia u bij het samenstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Ook ordenen wij samen met u de administratie, zodat u zelf een goed inzicht heeft van uw financiële plaatje. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden dat Oikonomia voor u bekijkt waar u uw uitgaven kunt beperken en of u optimaal gebruik maakt van inkomensondersteunende maatregelen.

Als budgetcoaching niet toereikend is, zet Oikonomia budgetbeheer in. Dit omvat alle zaken die bij budgetcoaching horen, maar daarbij draagt Oikonomia er ook zorg voor dat betalingen volgens afspraak worden verricht. Zowel budgetcoaching als budgetbeheer wordt ingezet om schulden te voorkomen, maar kan ook worden ingezet als er al sprake is van schulden.

Tarief budgetbeheer:
Oikonomia biedt verschillende mogelijkheden tot budgetbeheer aan. De tarieven voor uw specifieke situatie kunt per email opvragen.

Tarief coaching:
€ 65 per uur (exclusief BTW)