Het verlies van een dierbare door overlijden is één van de ingrijpendste gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar. 

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Soms lukt het prima om dit zelf of met anderen uit uw eigen omgeving te regelen. 

Er zijn ook situaties denkbaar dat u niet precies weet welke juridische en fiscale mogelijkheden de wetgeving biedt om tot een evenwichtige afwikkeling van de nalatenschap te komen. Dan kan het wenselijk zijn mij als RegisterExecuteur in te schakelen. 

Als RegisterExecuteur kan ik u op de verschillende momenten in uw nalatenschapsplanning ondersteunen. 

De voorbereiding van een nalatenschap

Als RegisterExecuteur sta ik u vooraf bij door met u mee te denken in de keuze die u kunt maken om een nalatenschap zo goed mogelijk voor u en uw dierbaren / direct betrokkenen te regelen. 

  • Uitvaartwensen: op welke manier kan een passend afscheid vorm krijgen. Begraven, cremeren, groots of juist klein en intiem, wel of geen kerkdienst, (kerk)liederen, muziek enzovoort;
  • Is er een uitvaartverzekering of zijn er voldoende financiële middelen? 
  • Wie zijn uw erfgenamen? 
  • Blijft uw partner verzorgd achter? 
  • Wie wikkelt de nalatenschap af? 
  • Is er een draaiboek voor uw eventuele onderneming mocht u iets overkomen? 
  • Is er een testament en komt het testament nog overeen met uw huidige wensen? 
  • Welke fiscale en financiële aandachtspunten zijn voor uw specifieke situatie mogelijk van belang?